Přemýšlení

Proč si vybrat pro fotografování neprofesionála?

Takovou otázku je přirozené si položit, odpověď ale nemusí být tak přímočará, jak se může na první pohled zdát. Pokusím se zde proto co nejupřímněji shrnout klady a zápory obou možností.

Profesionál

Neprofesionál

Poznamenejme ještě, že fotografování neprofesionálem neznamená fotografování "načerno" - na fotografické služby mám registrovánu živnost a platím ze svých příjmů daně.